MODERN DANS DERSLERİMİZE KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Mavidans Akademi Türkiye'nin en büyük ve en geniş katılımlı modern dans kurumudur.

Dersimiz Modern Dans/ Çağdaş Dans ile hobi düzeyinde ilgilenenler kadar, bu dansı ilerletmek ve profesyonel hayata taşımak isteyen öğrenciler ve Konservatuarların Modern Dans Bölümlerine hazırlanan adaylara açıktır.

Dersimiz haftada 1 gün 1,5 saat olarak gerçekleşmektedir.

Modern Dans sınıfımız, 4 yıllık MEB Onaylı Modern Dans Diploma Programımıza da hazırlık niteliğindedir.

Akademik bir dans ve sahne formu olarak Modern Dans; Klasik Bale ile birlikte diğer danslardan beden kullanımı ve felsefi duruşuyla ayrışmaktadır. Modern Dans derslerimiz katılımcılardan bedensel ve zihinsel olarak yüksek farkındalık talep etmektedir. Ders öğrencinin dünyaya bakış açısını ve duruşunu geri dönülmez bir şekilde değiştirmekte ve dönüştürmektedir.

Bedenini farklı şekilde hareket ettirmek isteyen, yeni bir hareket tarzı, yeni bir form ve bakış açısı arayışında olan herkes Modern Dans derslerimize katılabilir!

Modern Dans dikey hareket yanında, özellikle yapısında yer alan yatayda(floorwork) güçlü hareket tarzıyla diğer danslardan ayrışmakta ve katılımcıyı bedensel olarak zorlamaktadır.

Modern Dans Hakkında: Modern Dans 20. yüzyılın başında Avrupa ve ABD'de eş zamanlı olarak klasik akademik dansa tepki olarak doğmuş bir dans biçimidir. Bu yeni ve öncü dans biçimi klasik balenin hareket değerleri ve yapısına karşı çıkarken, kendi bedensel hareket ve anlatımını oluşturarak tamamen yeni bir dile ihtiyaç duymuştur. Bu anlamda Modern Dans, biçimsel dilini oluşturan kaynaklarının bir kısmını Antik Yunan'dan esinle yeniden yapılandırılan hareket formlarından alırken, diğer taraftan Doğu kültürü ve gösteri sanatlarından geniş bir şekilde yararlanmıştır.

Yer hareketleri Modern Dansın en karakteristik özelliklerinden birisidir. Klasik bale tekniğine tepki olarak dizlerin yaygın olarak bükük kullanımı ve çıplak ayakla dans, modern dansın ortaya çıkışında ayırt edici bir nokta teşkil etmiştir. Bunun yanında bedenin yerle olan ilişkisi ve düşme-kalkma biçimleri de modern dansın temel özelliklerindendir.

İrtibat:
MEB Mavidans Bale ve Dans Okulu
Teşvikiye Mah. Deryadil Sok. No:104 Giriş Kat
(Teşvikiye Cami Arkasında, Şok Market Yanındayız)
Nişantaşı-Şişli/ İstanbul
Tel: 0212 296 30 15
http://www.mavidans.com