Bale Eğitiminin Faydaları

BALE EĞİTİMİNİN YARARLARI(Balenin Yararları Nelerdir? Bale Eğitiminde Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?
Klasik bale, sahne için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş uzun ve engin bir geçmişi olan akademik bir dans formudur. Bale eserleri, ana unsur olan dansın yanı sıra müzik, mim, kostüm, dekor ve ışık ile desteklenmektedir. Balenin temelinde ise öğrenilmesi uzun yıllar süren belirli bir kurallar bütünü yatmaktadır. Bu kurallar yüzyıllar içinde geliştirilmiş ve mükemmeliyete ulaştırılmıştır.

Bale eğitiminin konservatuar kökenli, kendi alanında uzman eğitmenler tarafından verilmesi gerekmektedir. Bale eğitiminin alanında yeterliliği olmayan eğitmenler tarafından yürütülmesi, çocuklarda teknik olarak yanlış bedensel form veya düzeltilmesi çok zor olan yanlış kas yapısı oluşumuna ve sakatlanmalara sebep olur.

Okulumuzun klasik bale eğitmen kadrosu, konservatuar kökenli ve alanında uzman eğitmenlerden oluşmaktadır. Bütün eğitmenlerimiz pedagojik formasyon sahibidir.

Kurumumuz, klasik bale alanında dünyaca kabul görmüş klasik bale metotları olan Vaganova ve Cecchetti metotlarını uygulamaktadır.

Klasik Bale ve dans eğitimi öğrencinin hayata ve dünyaya bakışını, bedenini, kişiliğini, soyut düşünme yetisini, çevresiyle iletişimini, sağlığını ve arkadaşlıklarını iyiye doğru olumlu yönde dönüştürmekte ve öğrencinin kendini bir birey olarak gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır.

BALENİN YARARLARI:
1- Bale eğitimi klasik müzik eşliğinde yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler henüz küçük yaşlardan itibaren müzik ile tanışmakta; müzik kulağını ve ritimle hareket etme kabiliyetini geliştirmektedir.

2- Balenin önemli yararlarında birisi de bedende fiziksel olarak olumlu yönde yaptığı katkılardır. Bale eğitimi alan öğrencinin bedeni daha esnek, daha güçlü, daha zarif ve sağlıklıdır. Bale egzersizlerinin daima kasları uzatarak yapılması, kas- iskelet yapısı ve vücut çizgilerinin daha güzlü, zarif ve ince olmasını sağlamaktadır.

3- Bale eğitimi alan bir öğrenci günlük hayatında doğru ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmektedir. Böylece çağımızın önemli bir sorunu olan aşırı kilolu beden yapısından ve yanlış beslenme şeklinden uzaklaşılmaktadır.

4- Bale eğitimi, duruş(posture) bozukluklarının düzeltilmesinde de önemli katkılar sağlamaktadır. Bale egzersizleri taban düşüklüğü(düztabanlık), içe basma, bacak deformasyonu(x bacak ve parantez bacak deformasyonu) ve belirli orandaki omurga eğriliklerinin tedavi ve iyileşmesinde önemli faydalar sağlamaktadır.

5- Okul dışı bir aktivite olmasından dolayı, çocuğun başka bir ortamda sosyalleşmesini ve farklı arkadaşlar edinmesini sağlar. Grup olarak ve bireysel olarak hareket etmeyi ve sorumluluk almayı da pekiştirmektedir.

6- Bale, bir sahne formu olmasından dolayı soyut düşünmeyi, mekânda yön bulmayı da geliştirmektedir. Hareketlerin tekrarı üzerine kurulan yapısından dolayı, aynı zamanda hafıza ve konsantrasyonu da olumlu yönde etkilemektedir.

7- Bale ve dans eğitimi çocuğa belirli oranda sorumluluk yüklemekte ve çocuğun kendi kendine yetme becerisini kazanmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenci aldığı eğitim sonucunda iç disiplinini de sağlamaktadır.

8- Her eğitim yılının sonunda yapılan yılsonu gösterileri ve yıl içi organizasyonlarda yer alma, öğrencilerin sahne ile erken yaşlarda tanışmasına vesile olmaktadır. Böylece bale ve dans öğrencileri prova sürecini, kulis adabını, sahne sırasını beklemeyi ve seyirci karşısına çıkmayı öğrenmektedir. Bu onları profesyonelliğe taşıyacak en önemli adımlardan birisidir.

9- Bale eğitimi uzun soluklu ve oldukça meşakkatli bir süreçtir. Öğrenciler büyük özveri ve çaba ile yıllar içinde yoğurulur ve geleceğin sanatçı adayları olarak yetiştirilirler. Eğitim müfredatında yıllar içinde balenin yanı sıra, doğaçlama ve yaratıcılık, modern dans, dünya dans formları(Tarantella, Polka vb.), street jazz, dans tarihi, kostüm-dekor ve anatomi dersleri ile de donatılırlar.

10- Bale ve dans eğitimi ile öğrenciler çevrelerini ve dünyayı yorumlamayı, soru sormayı, sorgulamayı ve muhakeme kurmayı öğrenmektedir. Bale ve dans öğrencinin entelektüel olarak da donanmasını ve etrafından ayrışmasını sağlamaktadır.

11- Uzun yıllara yayılan bale ve dans eğitimi sonucunda öğrenciler mutlu oldukları ve severek yaptıkları bir sosyal aktivitenin de ötesinde iyi birer sanatçı adayı ve en önemlisi iyi bir insan olma yolunda büyük bir yol kat ederler.